Pokyn k provozu školy od 24. 5. 2021

Na základě rozhodnutí vlády ČR, se od pondělí 24. května 2021 obnovuje teoretické vyučování všech ročníků na středních školách. Škola zahajuje teoretické vyučování lichým týdnem. Výuka bude probíhat dle řádného rozvrhu, případné odpadnutí hodin bude v suplovaní na www.soustav-ostrava.cz.


Osobní účast ve vyučování je podmíněna povinným testováním žáků na COVID 19. Testování bude probíhat v 1. vyučovací hodině dle rozvrhu třídy.
Žáci, kteří přijdou do vyučování pozdě, budou dotestováni speciálním pedagogem Mgr. Kamilem Naščákem v kanceláři č. 203.
Žáci a zaměstnanci používají ve všech vnitřních prostorách školy ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
Do konce školního roku je mimo provoz žákovská šatna, žáci se při vstupu nepřezouvají.