Dne 16. a 24. října 2018  se žáci  2.ročníků zúčastnili turistického pochodu Hlučín – Darkovičky, kde absolvovali prohlídku Areálu československého opevnění. Při zpáteční cestě si prohlédli exteriéry Hornického muzea Landek.