Vzhledem k platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN o používání roušek ve společných prostorech škol a školských zařízení vydal ředitel školy tento příkaz ředitele: