Naše škola získala grant na zakoupení moderních vyučovacích pomůcek z programu EDUGrant. Realizaci tohoto projektu předcházela návštěva EDUbusu a EDUteamu v naší škole, která byla spojena s prezentací moderních digitálních pomůcek pro žáky i učitele.

Škole byla bezplatně zapůjčena sada učebních pomůcek na jeden školní rok. Pokud se škole podaří následně splnit všechny podmínky projektu, budou pomůcky škole přenechány.

Ukázková hodina s využíváním pomůcek bude zveřejněna na webu www.edugrant.cz.

Škole byla poskytnuta bezdrátová čidla systému PASCO. V projektu „Učíme fyziku aktivně“ cílíme na praktické úlohy měření. Žáci si mohou experiment sami sestavit, naměřit a výsledky poté zpracovat. Zároveň upevňují své nabyté znalosti a ověřují jejich správnost. Postupně bychom rádi tyto pomůcky zapojili i do dalších odborných předmětů.