Dne 24. 1. 2024 se na naší škole konal Projektový den Armády ČR. Zúčastnilo se přes 120 žáků z 10 tříd.
Vojáci z Krajského vojenského velitelství Ostrava nás seznámili s práci armády na území České republiky i na zahraničních misích. Žáci se na pěti stanovištích dozvěděli o základech přežití v přírodě a 1. pomoci, mohli vyzkoušet vojenskou výstroj a ochranné prostředky, a taky střelbu laserovými zbraněmi.