Dne 22. 9. 2023 byl na naší škole zahájen rekvalifikační kurz kamnáře. Ve skupině se uvolnilo jedno místo.

Případní zájemci volejte paní Malcharové, 739 345 763.