Informace o termínech komisionálních zkoušek pro zatím přihlášené žáky končících ročníků.

Hodina zkoušky bude upřesněna individuálně. 

Vedení školy