Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se třídní schůzky s rodiči uskuteční online formou ve středu dne 14. dubna od 16 do 17 hodin.

Od 16 hodin s Vámi bude komunikovat třídní učitel/ka a učitel odborného výcviku Vaší dcery/Vašeho syna, kteří Vám poskytnou informace společné pro celou třídu a zodpoví případné dotazy. Prospěch a chování Vaší dcery/Vašeho syna s Vámi třídní učitel projedná individuálně bez přítomnosti ostatních. Individuální konzultace si zákonný zástupce domluví s třídním učitelem během třídní schůzky.

Třídní schůzky proběhnou přes platformu MS Teams, kam se zákonný zástupce přihlásí přes účet své dcery/svého syna.