V měsíci květnu se žáci všech 1.ročníků zúčastnili turistického pochodu Háj ve Slezsku – Hrabyně – Zátiší.  V Hrabyni měli  žáci možnost prohlédnout si interiéry i exteriéry největšího památníku 2. světové války v České republice.