Dne 24. 11. 2023 se zúčastnili žáci tříd TNC 4 a TNC 3 vzdělávacího programu v Galerii výtvarného umění v Ostravě s názvem Střípky paměti. Studenti nejprve absolvovali v Domě umění odborný výklad kurátorky výstavy, poté následovala tvůrčí část, kdy měli za úkol nakreslit uhlem parafrázi na figurální tvorbu inspirovanou vlastní fotografií.

Studenti se aktivně zúčastnili diskuze nad obrazy malíře Pavla Šmída a se zápalem se pustili do vlastní tvorby.

Akce byla velmi vydařená a měla pozitivní ohlasy.