Ve dnech 13. – 20. 2. 2024 se naše škola zapojila do celorepublikového projektu Týden pro wellbeing ve škole.

Heslem celé akce je „Děti, které jsou spokojené, se mnohem lépe učí.“

Tento týden je plný workshopů, seminářů a vzdělávacích akcích, o kterých jsou žáci informování prostřednictvím nástěnek a svými třídními učiteli.

V rámci výuky občanské výchovy nebo základů společenských věd žáci debatují s vyučujícími na téma wellbeingu. Náplní je například zvládání stresů, jak lze uplatnit své silné stránky, co bychom mohli udělat pro to, abychom se ve škole cítili dobře apod.

Pro bližší informace můžete navštívit webové stránky https://tydenprowellbeing.cz/