Základní údaje:

Studium je určené pro již vyučené v oboru 36-52-H/01 Instalatér nebo absolventy maturitních oborů 39-41-L/02 Mechanik instalačních zařízení a 36-45-M/01 Technické zařízení budov, jejichž věk nepřesáhl 26 let.

Termín pro podání přihlášky: do 30. 06. 2021

Počet přijímaných uchazečů: pro školní rok 2021/2022 je kapacita oboru –  10 žáků.

Forma vzdělávání: denní prezenční studium.

Délka přípravy: 1 rok – ukončení studia závěrečnou zkouškou.

Organizace výuky:

1 den v týdnu – teoretická výuka odborných předmětů

4 dny v týdnu – odborný výcvik.

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání se závěrečnou zkouškou.

Způsob ukončení a certifikace: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list a europass.

Kritéria přijetí:

1.           Uchazeč musí být vyučen v oboru 36-52-H/01 Instalatér nebo má maturitu v oboru 36-41-L/02 Mechanik instalačních zařízení nebo 36-45-M/01 Technické zařízení budov.          

2.           Uchazeč musí být zdravotně způsobilý v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání. Způsobilost bude potvrzena na přihlášce o studium.

3.           Uchazeči, kteří podají přihlášku ke studiu a splní kritéria (1. a 2.) budou do naplnění kapacity oboru postupně přijati ke studiu. Po naplnění kapacity oboru, škola nebude přijímat další přihlášky ke studiu v daném školním roce.                                            

V Ostravě 15. 01. 2021            

Mgr. Lukáš Šubert

ředitel školy