Absolvent nástavbového studijního oboru nábytkářská a dřevařská výroba je po ukončení přípravy a vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi připraven pro samostatnou, vysoce kvalifikovanou obsluhu, seřizování a běžnou údržbu moderního výkonného výrobního zařízení, výrobních linek v dřevařském a nábytkářském průmyslu, pro technickou přípravu hlavní a vedlejší výroby a pro veškeré obslužné procesy v provozech. Může působit ve střední technické funkci provozního charakteru i řídit pracovní kolektiv. Najde uplatnění ve firmách dřevozpracující výroby v povolání nábytkářský (dřevařský) technik v oblastech nábytkářství, čalounictví, stavebního truhlářství, technolog ve výrobním provozu nebo operátor ve všech oblastech výroby.

Počet přijímaných uchazečů: V každém školním roce: 15 žáků.

Kritérium přijetí:
Studium je určeno pro uchazeče, kteří úspěšně absolvovali středoškolské vzdělávání s výučním listem s kódovým označením –H/01 ve stejné odbornosti, viz. nařízení vlády. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání.

Přijímací zkoušky: Z českého jazyka a matematiky dle jednotného zadání.

Délka a forma vzdělávání: 2leté denní studium.

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Způsob ukončení: Maturitní zkouška: didaktické testy, písemná, praktická, ústní zkouška
Certifikace: Vysvědčení o maturitní zkoušce, Europass.

Bonusy oboru

  • Pochopíš základní principy CAD programů.
  • Naučíš se připravit kompletní výrobní dokumentaci od vizualizace zakázky, přes výkresovou dokumentaci, přípravu nářezových plánů, kusovníků, strojní zařízení, cenovou nabídku, vygenerování G kódu.
  • Odborné učebny vybavené 3D tiskárnami, roboty, laserovou vypalovačkou a CNC frézkou.
  • Naučíš se pracovat s programem TurboCAD, DAEX CUT, LaserCUT, FlaschPrint,
  • Absolvuješ exkurze v dřevozpracujících podnicích.
  • Po maturitě možnost pokračovat ve studiu na jakékoliv vysoké škole.