Absolvent nástavbového studijního oboru stavební provoz je středoškolsky vzdělaný pracovník pro technické funkce se všeobecným a odborným vzděláním, připravovaný na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i profesní život. Uplatní se v povoláních jako stavební technik v oblasti přípravy a realizace staveb, mistr nebo stavbyvedoucí.

Počet přijímaných uchazečů: V každém školním roce: 15 žáků.

Kritérium přijetí:
Studium je určeno pro uchazeče, kteří úspěšně absolvovali středoškolské vzdělávání s výučním listem s kódovým označením –H/01 ve stejné odbornosti, viz. nařízení vlády. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání.

Přijímací zkoušky: Z českého jazyka a matematiky dle jednotného zadání.

Délka a forma vzdělávání: 2leté denní studium.

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Způsob ukončení: Maturitní zkouška: didaktické testy, písemná, praktická, ústní zkouška
Certifikace: Vysvědčení o maturitní zkoušce, Europass.

Bonusy oboru

  • Pochopíš základní principy CAD programů.
  • Naučíš se pracovat s grafickými programy ArchiCAD, tvořit jednoduché výkresy, vizualizovat představy.
  • Naučíš se organizovat technologické postupy oboru, kterému si se vyučil.
  • Odborné učebny vybavené 3D tiskárnami, roboty, laserovou vypalovačkou.
  • Po maturitě možnost pokračovat ve studiu na jakékoliv vysoké škole.