Čtyřletý maturitní obor poskytuje studentům odborné vzdělání v oblasti zpracování dřeva, výroby nábytku a stavebně truhlářských výrobků. Absolvent tohoto čtyřletého oboru je připraven pro uplatnění ve všech oblastech dřevozpracujícího průmyslu, v prvovýrobě jako technik v pilařské výrobě a výrobě konstrukčních desek i při obchodování s materiály a výrobky. Rovněž najde uplatnění jako konstruktér nábytku při řešení a navrhování interiérů, jako vysoce kvalifikovaný pracovník obsluhy konvenčních i moderních numericky řízených CNC strojů nebo při řízení pracovních kolektivů.

Počet přijímaných uchazečů: V každém školním roce: 24 žáků.

Přijímací zkoušky: Z českého jazyka a matematiky dle jednotného zadání.

Zdravotní způsobilost:
Uchazeč musí být zdravotně způsobilý v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání.

Délka a forma vzdělávání: 4leté denní studium.

Organizace výuky:
1. ročník
8 dní – teoretická výuka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. 2 dny – odborný výcvik.
2. – 4. ročník
6 dní – teoretická výuka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. 4 dny – odborný výcvik.

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Způsob ukončení: Maturitní zkouška: didaktické testy, písemná, praktická, ústní zkouška
Certifikace: Vysvědčení o maturitní zkoušce, Europass.

Bonusy oboru

  • Prospěchové stipendium: 1000 – 5000 Kč/pololetí.
  • Finanční odměny za produktivní práci vykonávanou v rámci odborného výcviku.
  • Naučíš se připravit kompletní výrobní dokumentaci od vizualizace zakázky, přes výkresovou dokumentaci, přípravu nářezových plánů, kusovníků, strojní zařízení, cenovou nabídku, vygenerování G kódu.
  • Odborné učebny vybavené 3D tiskárnami, roboty, laserovou vypalovačkou a CNC frézkou.
  • Naučíš se pracovat s programy TurboCAD, DAEX CUT, LaserCUT, FlaschPrint, Vectric Aspire, ArtCAM, XILOG.
  • Po studiu možnost absolvování zkoušek profesních kvalifikací oboru truhlář.
  • Po maturitě možnost pokračovat ve studiu na jakékoliv vysoké škole.

Firmy spolupracující se školou

1. KASCH-interiér s.r.o. Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou 725 25
2. RASL INTERIÉRY CZ s.r.o. Hájecká 630, Dolní Benešov 747 22
3. WEISS INTERIER PORTA s.r.o K Tobulkám 3246/3, Ostrava 723 00
4. ZK DESIGN a.s. Osvoboditelů 355, Velká Polom 747 64
5. HOLZHALL s.r.o. Josefa Kotase 1887/7a, Havířov 736 01

Video – CNC technik