PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent se uplatní ve stavebních firmách jako stavební dělník se zaměřením na zednické práce. Je schopen provádět jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. zdění zdiva z různých druhů materiálů, betonáž, povrchové úpravy, kladení jednoduchých tepelných izolací a hydroizolací. Je schopen provádět práce při budování jednoduchých komunikací. Žáci jsou připravováni tak, aby byli schopni se uplatnit na trhu práce, zvládli vybrané činnosti zednické profese, tak aby se mohli začlenit do společnosti a vypěstovat si kladný vztah k práci.

Počet přijímaných uchazečů: V každém školním roce: 24 žáků.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky se pro tento obor nekonají.

Zdravotní způsobilost:
Uchazeč musí být zdravotně způsobilý v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání.

Délka a forma vzdělávání: 2leté denní studium.

Organizace výuky:
3 dny – teoretická výuka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů.
7 dní – odborný výcvik.

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.
Způsob ukončení: Závěrečná učňovská zkouška: písemná, praktická, ústní
Certifikace: Vysvědčení o závěrečné zkoušce, Výuční list, Europass.

Bonusy oboru

  • Finanční odměny za produktivní práci vykonávanou v rámci odborného výcviku.
  • Možnost nástupu z 8 třídy.
  • Důraz kladený na výuku praktických dovedností.

Firmy spolupracující se školou

1. STAVOS STAVBA a.s. U studia 3185/35, Ostrava 700 30
2. MŽT STAVITELSTVÍ, a.s. Suderova 2024/8, Ostrava 703 00
3. Ing. STANISLAV MACHALA Maštalní 430, Šilheřovice 747 15
4. SNĚHOTA MAREK Jaroslava Seiferta 1121/42, Hlučín 748 01
5. ROSTISLAV STOŠEK Tvardkova 2172/4a, Ostrava 710 00
6. MIJO_STAV stavby s.r.o. Českobratrská 2227/7, Ostrava 702 00