Videoprezentace oboru:

Podmínky přijetí ke vzdělávání:

Do oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudí a písemně potvrdí lékař. Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění. Informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.soustav-ostrava.cz.


Profil absolventa:

Absolvent učebního oboru 39-41-H/01 Malíř se uplatní ve stavebnictví v povoláních a pozicích malíř, tapetář, lakýrník a natěrač při povrchových úpravách exteriérů a interiérů budov a jejich vybavení. Může plnit pracovní úkoly při opravách adaptovaných objektů a památek, provádět dekorativní malířské techniky, obnovovat původní malbu v interiérech, nátěry fasád i nátěry truhlářských a zámečnických výrobků. Má vytvořený základní předpoklady pro výkon povolání na pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých firmách. Po získání nezbytné praxe je připraven uplatnit se i jako podnikatel v malých firmách a živnostech.  

Zájemci z řad vyučených žáků mohou pokračovat v nástavbovém studiu se stavebním zaměřením, denní (dvouletou) formou, a ukončit jej maturitní zkouškou.


Délka a forma vzdělávání:

Délka studia je 3 roky, forma vzdělávání denní. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.