Videoprezentace oboru:

Tomáš Měcháček představuje řemeslo:

Podmínky přijetí ke vzdělávání:

Do oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudí a písemně potvrdí lékař. Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění. Informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.soustav-ostrava.cz.

Profil absolventa:

Absolvent učebního oboru 36-66-H/01 Montér suchých staveb se uplatní ve stavebních firmách v povolání montér suchých staveb, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele.  Je schopen provádět základní práce při montáži konstrukcí suchých staveb, tj. zhotovování dřevěných a kovových nosných konstrukcí stěn, instalačních stěn, příček a stropních podhledů, včetně jejich opláštění různými druhy desek, zhotovování suchých plovoucích podlah a půdních vestaveb budovaných systémem suché montáže

Zájemci z řad vyučených žáků mohou pokračovat v nástavbovém studiu se stavebním zaměřením, denní (dvouletou) formou, a ukončit jej maturitní zkouškou.

Délka a forma vzdělávání:

Délka studia je 3 roky, forma vzdělávání denní. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.