Videoprezentace oboru:

>

Podmínky přijetí ke vzdělávání:

Do oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudí a písemně potvrdí lékař. Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění. Informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.soustav-ostrava.cz.

Profil absolventa:

Absolvent učebního oboru 33-56-H/01 Truhlář se uplatní v truhlářských firmách jako truhlář pro výrobu nábytku a dřevěných konstrukcí (okna, dveře…). Je schopen provádět truhlářské práce jak na dílně, tak montážní práce truhlářských výrobků na stavbách. Je rovněž kompetentní k dokončovacím pracem (povrchová úprava) i k soustružnickým pracem dřevěných materiálů. Rovněž je zručný provádět opravy truhlářských výrobků a konstrukcí.

Zájemci z řad vyučených žáků mohou pokračovat v nástavbovém studiu se zaměřením na dřevo, denní (dvouletou) formou, a ukončit jej maturitní zkouškou.

Délka a forma vzdělávání:

Délka studia je 3 roky, forma vzdělávání denní. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.