PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent se uplatní v truhlářských firmách jako zaměstnanec v podnicích na zpracování dřeva. Má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech. Zná výrobní zařízení, umí je ovládat, seřizovat a udržovat. Má základní vědomosti o technologii výroby. Je schopen provádět truhlářské práce jak na dílně, tak montážní práce truhlářských výrobků na stavbách. Žáci jsou připravováni tak, aby byli schopni se uplatnit na trhu práce, zvládli vybrané činnosti truhlářské profese, tak aby se mohli začlenit do společnosti a vypěstovat si kladný vztah k práci.

Počet přijímaných uchazečů: V každém školním roce: 14 žáků.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky se pro tento obor nekonají.
Uchazeč musí mít doporučující posudek o speciálních vzdělávacích potřebách z Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra.

Zdravotní způsobilost:
Uchazeč musí být zdravotně způsobilý v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání.

Délka a forma vzdělávání: 3leté denní studium.

Organizace výuky:
4 dny – teoretická výuka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů.
6 dní – odborný výcvik.

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.
Způsob ukončení: Závěrečná učňovská zkouška: písemná, praktická, ústní
Certifikace: Vysvědčení o závěrečné zkoušce, Výuční list, Europass.

Bonusy oboru

  • Finanční odměny za produktivní práci vykonávanou v rámci odborného výcviku.
  • Výuka v málopočetných skupinách umožňující individuální přístup.
  • Důraz kladený na výuku praktických dovedností.

Firmy spolupracující se školou

1. PAVEL KRÖNER Ivana Sekaniny 1794/5, Ostrava 708 00
2. EURODESIGN WOOD s.r.o. Stará štreka 132, Orlová, 735 14
3. RASL INTERIÉRY CZ s.r.o. Hájecká 630, Dolní Benešov 747 22
4. WEISS INTERIER PORTA s.r.o K Tobulkám 3246/3, Ostrava 723 00
5. PETR ČERVENKA U Džungle 1023, Rychvald 735 32
6. HOLZHALL s.r.o. Josefa Kotase 1887/7a, Havířov 736 01
7. JAKUB HAŠČIN Na Pláni 611/19, Nová Bělá 724 00
8. TOMÁŠ MECA Na Obvodu 1102/49, Ostrava 703 00
9. RADEK NĚMEC K Šištotu 802, Brušperk 739 44