Předsedkyně školské rady

Ing. Zdeňka Jirsová

telefon: 597 494 118
e-mail: jirsova@soustav-ostrava.cz

Členové školské rady

Ing. Miroslav Stark

telefon: 777 721 886
e-mail: starkjan@therm.cz

Ing. Jan Poledník

telefon: 737 286 065
e-mail: j.polednik@wood-cluster.cz

Bc. Anna Hanzlíková

telefon: 721 323 520
e-mail: Hanzlikova.An@seznam.cz

Jiří Glaser

telefon: 739 345 779
e-mail: glaser@soustav-ostrava.cz

Klára Glembková

telefon: 739 966 930
e-mail: klaraglembkova@seznam.cz