Výchovný poradce

Ing. Michaela Dužíková

telefon: 597 494 103, mobil: 734 168 238
e-mail: duzikova@soustav-ostrava.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Gabriela Horálková

telefon: 597 494 109, mobil: 739 345 773
e-mail: horalkova@soustav-ostrava.cz

Speciální pedagog

Mgr. Kamil Naščak

telefon: 597 494 113, mobil: 739 345 771
e-mail: nascak@soustav-ostrava.cz