Žáci přijatí ke studiu, dle registračních čísel uvedených v tabulkách jednotlivých oborů.

Učební obory – tříleté

Učební obory tříleté pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Dvouletý učební obor

UPOZORNĚNÍ

Povinností uchazečů je seznámit se s výsledky příjímacího řízení.

Uchazeči přijatí do učebních oborů jsou povinni do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, tj. do 6.5.2022, doručit škole zápisový lístek.