Dne 23.3.2018 se studenti nástavbového studia 1. a 2. ročníku oboru Stavební provoz zúčastnili exkurze v průmyslovém podniku VÍTKOVICE STEEL VE VÁLCOVNĚ. Válcovna profilů je tvořená těžkou profilovou tratí, jejíž hlavní výrobní náplní jsou štětovnice, ale mohou zde být válcovány i profily jiných typů. Studenti si mohli prohlédnout celý výrobní postup a z odborného výkladu se dozvěděli technologii výroby a účely použití:

·        konstrukce pro vodní hospodářství a protipovodňová ochrana

·        přístavy, kanály

·        mostové opěry

·        podlahy a základy

·        podzemní stavby

·        přídržné stěny pro rozšíření silnic