1. Posilovna
  2. Fiktivní firma
  3. Bádání s Fyzikou

 

Posilovna

Pro všechny žáky školy je k dispozici otevřena posilovna každé úterý a čtvrtek od 14:20 do 16:00.

 

Fiktivní firma

Cílem kroužku je výchova k podnikavosti – k samostatnosti, kritickému myšlení, vidění příležitostí, seberealizaci a týmové práci. Očekávaným výstupem je získání dovedností k nastartování podnikatelských aktivit a získání přehledu o reálných podnikatelských problémech.

Vzhledem ke specifikaci naší školy, jsou vytvořeny dva kroužky fiktivní firmy. Žáci se střídají v sudém a lichém týdnu.

 

Bádání s Fyzikou

Kroužek fyziky pro žáky 1. a 2. ročníků probíhá v odpoledních hodinách každý týden a je zaměřen na obnovitelné zdroje energie (solární, větrná a kinetická energie).

Hlavním cílem této volnočasové aktivity je, aby žák byl schopen získané dovednosti implementovat do běžného života, např. znalost energetických štítků (výhody, nevýhody spotřebičů označených A, A+, A++,B) a rozdílů jednotlivých spotřebičů. Dále získání znalostí o výrobě elektrického proudu a jeho vlivu na životní prostředí.