Zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP v průběhu stavby „Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu“