Dne 3. 4. 2024 se žáci tříd TNC1 a TMON1 zúčastnili terénní exkurze v lokalitě Turkov (přírodní památka). Exkurze byla zaměřena na ekologii a ochranu přírody, výklad vedla ekoložka Markéta Cichá.

Výukový program zahrnoval také praktické ukázky – kluci měřili obvod stromu, poznávali zpěv ptáků, opravili ptačí budky, určovali druhy lesních rostlin a stromů, vyzkoušeli si znalosti z fyziky v pokusech s říční vodou, dokonce si i zasoutěžili.