Pro již vyučené absolventy nabízíme zkrácené studium v denní formě. Jedná se o jednoleté studium, kdy výuka je organizována tak, že žák dochází v týdnu 1 den do teoretické výuky a 4 dny navštěvuje výuku praktickou.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a dokladem o vzdělání je výuční list.

Kamnářská hymna: