Žáci přijatí ke studiu, dle registračních čísel uvedených v tabulkách jednotlivých oborů.

Obory s maturitní zkouškou

Učební obory – tříleté

Učební obory tříleté pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Dvouletý učební obor

UPOZORNĚNÍ

Povinností uchazečů je seznámit se s výsledky příjímacího řízení.

Uchazeči přijatí do učebních oborů a čtyřletého studijního oboru jsou povinni do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, tj. do 2.6.2021, doručit škole zápisový lístek.

Uchazeči přijatí do nástavbových oborů doručí do 10 pracovních dnů, tj. do 2.6.2021, Potvrzení o nástupu ke studiu.