Ředitel Střední školy stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022 a stanoví:

Počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání pro školní rok 2021/2022

Dvouletý obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem – denní forma

Tříleté obory ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem – denní forma

  • 36-52-H/01     Instalatér – 24 žáků      
  • 39-41-H/01     Malíř – 12 žáků
  • 36-66-H/01     Montér suchých staveb – 12 žáků       
  • 36-64-H/01     Tesař – 12 žáků
  • 33-56-H/01     Truhlář – 48 žáků                   
  • 36-67-H/01     Zedník – 36 žáků       
  • 36-67-H/01     Obkladač – 12 žáků         

Tříleté obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – denní forma

Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou – denní forma

Dvouletá maturitní nástavba ukončená maturitní zkouškou – denní forma

Řádně vyplněná přihláška ke studiu na výše uvedené obory musí být zájemcem nebo zákonným zástupcem žáka doručena osobně na studijní oddělení školy nebo poštou na adresu školy – a to nejpozději do 1. 3. 2021. Přijímací řízení na jednotlivé obory proběhne podle kritérií zveřejněných na: www. soustav-ostrava.cz

V Ostravě 15. 01. 2021                                                                  

Mgr. Lukáš Šubert

                                                                                                          ředitel školy